Doğaya Yeniden kazandırma projesi yeni düzenleme
  Maden Mühendisleri ne İş imkanı yaratmak adına
  ESKİŞEHİR TİCARET ODASI SEÇİMLERİ SONUÇLARI HAYIRLI OLSUN
  2009 YILI MADEN RUHSAT HARÇLARI BELİRLENDİ
  GOLDEN BEIGE VE GOLDEN EMPARADOR
  KROM İHRACATINDA HAREKETLENME VAR
  MANGANEZ TALEPLERİ VAR
  TAŞINDIKKK
 
 
   
   
   
   
2009 YILI MADEN RUHSAT HARÇLARI BELİRLENDİ
Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: 1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden 197,50 TL 2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) 494,80 TL 3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 1.733,30 TL 4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için) a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri 2.972,20 TL b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri 3.467,40 TL c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri 4.953,90 TL d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri 7.530,70 TL 5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için) 9.908,70 TL 6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 329,60 TL 7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden 247,10 TL 8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden 1.237,90 TL Önemli Not Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikallerisırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.